Jagodina

Jagodina

20202019201820162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 34770, жена: 37082
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 373, жена: 391
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3231
5-9 година3027
10-14 година2634
15-19 година3834
20-24 година3033
25-29 година3021
30-34 година2228
35-39 година3327
40-44 година2429
45-49 година1426
50-54 година2523
55-59 година2624
60-64 година2522
65-69 година813
70-74 година77
75-79 година34
80 + година08
У посебан бирачки списак је до 21.10.2020. уписано 681 грађана ромске националности.
Општина/град Jagodina нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Jagodina издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.130.798,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Снежана Ристић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 764
 • Деца млађа од 15 година: 180
 • Без школске спреме: 84
 • Непотпуна основна школа: 182
 • Основно образовање: 215
 • Средње образовање: 92
 • Више/високо образовање: 10
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Верољуб Димитријевић - Јоца Милосављевић
 • Maja Јовановић - Рада Миљковић
 • Aleksandra Veljkovic - Goran Ostojic
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Ученици основних и средњих школа на територији града Јагодина за школску годину 2020/21. користе бесплатан превоз, који важи за све грађане.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.