Ivanjica

Ivanjica

2017
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 16081, жена: 15882
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 16, жена: 13
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година10
5-9 година01
10-14 година20
15-19 година20
20-24 година03
25-29 година21
30-34 година11
35-39 година00
40-44 година02
45-49 година32
50-54 година11
55-59 година41
60-64 година00
65-69 година01
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 14.03.2016. уписано 49 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Nikola Ivanović
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Saradnik kancelarije za lokalni, ekonomski razvoj
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ivanjica не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 29
  • Деца млађа од 15 година: 4
  • Без школске спреме: 2
  • Непотпуна основна школа: 5
  • Основно образовање: 10
  • Средње образовање: 7
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 342.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 55.000,00 РСД.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 31.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 2 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 39 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.