Irig

Irig

2017
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5323, жена: 5543
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 88, жена: 78
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година104
5-9 година1010
10-14 година94
15-19 година98
20-24 година66
25-29 година63
30-34 година77
35-39 година67
40-44 година78
45-49 година66
50-54 година33
55-59 година45
60-64 година13
65-69 година12
70-74 година21
75-79 година01
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 28.02.2018. уписано 80 грађана ромске националности.
Општина/град Irig нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Irig не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 166
  • Деца млађа од 15 година: 47
  • Без школске спреме: 17
  • Непотпуна основна школа: 39
  • Основно образовање: 42
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.984.245,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 6 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Међу ђацима средњих и основних школа има деце припадника ромске националности, али се код нас не води посебна евиденција о национаној припадности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.