Gadžin Han

Gadžin Han

202020192015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 4288, жена: 4101
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 123, жена: 137
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година135
5-9 година2020
10-14 година819
15-19 година612
20-24 година107
25-29 година910
30-34 година811
35-39 година710
40-44 година67
45-49 година77
50-54 година24
55-59 година109
60-64 година911
65-69 година21
70-74 година62
75-79 година00
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 11.05.2021. уписано 92 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Немања Радоњић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 01.11.2019.
до 01.12.2025.
Општина/град Gadžin Han не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 260
  • Деца млађа од 15 година: 85
  • Без школске спреме: 30
  • Непотпуна основна школа: 63
  • Основно образовање: 68
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 80.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.560.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.