Doljevac

Doljevac

20192017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 9460, жена: 9003
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 614, жена: 604
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6552
5-9 година5460
10-14 година4854
15-19 година4851
20-24 година5045
25-29 година4348
30-34 година5242
35-39 година5639
40-44 година3935
45-49 година3136
50-54 година3534
55-59 година3429
60-64 година3024
65-69 година1524
70-74 година613
75-79 година511
80 + година37
У посебан бирачки списак је до 28.05.2020. уписано 473 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Усаиновић Горан
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом /
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена
за период од 08.11.2019.
до 31.12.2021.
Преузмите документ: LAP-a_Doljevac romi-11-2019.pdf
Преузмите документ: Odluka o usvajanju LAP-a.pdf
Општина/град Doljevac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 300.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1218
  • Деца млађа од 15 година: 333
  • Без школске спреме: 155
  • Непотпуна основна школа: 273
  • Основно образовање: 305
  • Средње образовање: 129
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 19
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Ивица Агушевић - Вук Караџић
  • Ивица Агушевић - Вук Караџић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 9.566.172,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од РСД.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.