Doljevac

Doljevac

2017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 9460, жена: 9003
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 614, жена: 604
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6552
5-9 година5460
10-14 година4854
15-19 година4851
20-24 година5045
25-29 година4348
30-34 година5242
35-39 година5639
40-44 година3935
45-49 година3136
50-54 година3534
55-59 година3429
60-64 година3024
65-69 година1524
70-74 година613
75-79 година511
80 + година37
У посебан бирачки списак је до 12.04.2018. уписано 508 грађана ромске националности.
Општина/град Doljevac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Остало
за период од 01.02.2018.
до 01.02.2023.
Општина/град Doljevac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 200.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1218
  • Деца млађа од 15 година: 333
  • Без школске спреме: 155
  • Непотпуна основна школа: 273
  • Основно образовање: 305
  • Средње образовање: 129
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 19
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Ивица Агушевић - Вук Караџић
  • Ивица Агушевић - Вук Караџић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.948.200,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 4.948.200,00 РСД.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Трошкови превоза за основну школу за текућу годину износе 4.948.200,00 динара. Под овим трошковима подразумева се превоз све деце са територије општине Дољевац, како деце ромске националности тако и деце осталих националности.
На питање - "Да ли ваша општина/град посебно издваја посебна средства за ужину за кориснике ромске националности за текућу школску годину?" - Одговор је НЕ, међутим на основу Одлуке о социјалној заштити на територији општине Дољевац, право на бесплатну ужину за ученике основношколског узраста признаје се ученицима основних школа из социјално угрожених породица. Корисници овог права могу бити деца без родитељског старања, деца самохраних родитеља, деца из вишечланих породица, деца са инвалидитетом и деца из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ. Право на бесплатну ужину за ученике основношколског узраста утврђује Центар за социјални рад Дољевац.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.