Dimitrovgrad

Dimitrovgrad

201920182015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5140, жена: 4978
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 34, жена: 34
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година23
5-9 година13
10-14 година22
15-19 година84
20-24 година13
25-29 година33
30-34 година12
35-39 година54
40-44 година12
45-49 година33
50-54 година31
55-59 година11
60-64 година20
65-69 година02
70-74 година11
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 16 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Adamov Boris
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом poslovi zaštite prava nacionalnih manjina
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Dimitrovgrad не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 68
  • Деца млађа од 15 година: 13
  • Без школске спреме: 1
  • Непотпуна основна школа: 11
  • Основно образовање: 28
  • Средње образовање: 13
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 4 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 31 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.