Despotovac

Despotovac

2018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 11391, жена: 11800
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 125, жена: 119
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година117
5-9 година1414
10-14 година114
15-19 година1011
20-24 година109
25-29 година1412
30-34 година88
35-39 година105
40-44 година86
45-49 година512
50-54 година1110
55-59 година610
60-64 година24
65-69 година22
70-74 година21
75-79 година13
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 11.05.2018. уписано 2 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Ненад Јовановић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Заменик председника Општине
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Despotovac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 250.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 244
  • Деца млађа од 15 година: 61
  • Без школске спреме: 21
  • Непотпуна основна школа: 77
  • Основно образовање: 63
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.