Crna Trava

Crna Trava

2017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 838, жена: 825
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 0, жена: 0
Општина/град Crna Trava нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Crna Trava не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 350.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 21 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Полазећи од података добијених приликом Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији из 2011. године, као и непосредних сазнања и информација које поседују органи општине Црна Трава, на територији општине Црна Трава не живи ниједна особа ромске националности, те из тог разлога на нивоу наше локалне самоуправе ниједна особа није задужена за питања ромске заједнице..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.