Bujanovac

Bujanovac

201720162015
Степен развијености општине: 4
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година278237
5-9 година249291
10-14 година262242
15-19 година254228
20-24 година188161
25-29 година154163
30-34 година186152
35-39 година158156
40-44 година155139
45-49 година108116
50-54 година98112
55-59 година7687
60-64 година5976
65-69 година3658
70-74 година3027
75-79 година149
80 + година710
Име и презиме Координатора за ромска питања: Зора Шерифовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом kоординатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bujanovac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Асиме Исмаили
 • Ђуља Карамани
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 4576
 • Деца млађа од 15 година: 1559
 • Без школске спреме: 805
 • Непотпуна основна школа: 1244
 • Основно образовање: 784
 • Средње образовање: 158
 • Више/високо образовање: 15
 • Непознато: 11
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Авни Аћифи - Бранко Радичевић
 • Флоријан Арифи - Бранко Радичевић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Становање
Нема података о становању.