Bor

Bor

201920182016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 23871, жена: 24744
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 891, жена: 867
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година113108
5-9 година117108
10-14 година8185
15-19 година7983
20-24 година9780
25-29 година8970
30-34 година4554
35-39 година6353
40-44 година4154
45-49 година4658
50-54 година5249
55-59 година3525
60-64 година2016
65-69 година1015
70-74 година24
75-79 година11
80 + година04
У посебан бирачки списак је до 24.07.2020. уписано 482 грађана ромске националности.
Општина/град Bor нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bor не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1758
 • Деца млађа од 15 година: 612
 • Без школске спреме: 237
 • Непотпуна основна школа: 383
 • Основно образовање: 343
 • Средње образовање: 176
 • Више/високо образовање: 5
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Саша Каменовић - Вук Караџић
 • Алберт Еминов - Бранко Радичевић
 • Јелена Антић - ПУ "Бамби"
 • Зејнепа Јеминовски - Свети Сава
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 824.375.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 82.162,50 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 143.462.507,86 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 143.462.507,86 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 35 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Превоз је за сву децу, посебан превоз за децу ромске националности НЕ ПОСТОЈИ. Регресирана ужина је за децу чије су породице корисници социјалне помоћи. Превоз се плаћа по пређеном километру,а не по превезеном путнику, тако да је цена коштања превоза, односно средства која град Бор одваја за превоз, цена издвојена за превоз свих грађана Бора. Ученици основних школа имају право на бесплатан превоз, док је превоз за ученике средњих школа бесплатан за оне чије су породице корисници социјалне помоћи. Средства која град Бор одваја за образовање, превоз и др. не одваја по националној основи..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.