Bojnik

Bojnik

202020192018201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5609, жена: 5495
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 837, жена: 812
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7997
5-9 година11396
10-14 година9177
15-19 година7191
20-24 година6160
25-29 година5557
30-34 година6269
35-39 година6859
40-44 година6346
45-49 година3631
50-54 година3931
55-59 година4145
60-64 година2724
65-69 година1312
70-74 година108
75-79 година86
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 26.04.2021. уписано 695 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Бојан Аметовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Kooрдинатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 01.03.2017.
до 31.12.2025.
Општина/град Bojnik издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 150.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Јашаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1649
 • Деца млађа од 15 година: 553
 • Без школске спреме: 256
 • Непотпуна основна школа: 549
 • Основно образовање: 223
 • Средње образовање: 62
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Бобан Јашаревић - СтанимирВељковићЗеле
 • Дејан Саитовић - Ђука Динић
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.375.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 5.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 20 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.