Bojnik

Bojnik

2018201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5609, жена: 5495
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 837, жена: 812
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7997
5-9 година11396
10-14 година9177
15-19 година7191
20-24 година6160
25-29 година5557
30-34 година6269
35-39 година6859
40-44 година6346
45-49 година3631
50-54 година3931
55-59 година4145
60-64 година2724
65-69 година1312
70-74 година108
75-79 година86
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 24.04.2019. уписано 713 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Bojan Ametovic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja,zastita i ostvarivanje licnih i kolektivnih prava etickih grupa i vozac motornog vozila
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Општина/град Bojnik издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 150.000,00
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Јашаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1649
 • Деца млађа од 15 година: 553
 • Без школске спреме: 256
 • Непотпуна основна школа: 549
 • Основно образовање: 223
 • Средње образовање: 62
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Бобан Јашаревић - СтанимирВељковићЗеле
 • Дејан Саитовић - Ђука Динић
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.504.676,36 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.993.180,01 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 607.281,91 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 28 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 2 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.