Bogatić

Bogatić

20192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 14571, жена: 14312
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 258, жена: 256
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1926
5-9 година3234
10-14 година2319
15-19 година2120
20-24 година2518
25-29 година2719
30-34 година1716
35-39 година1312
40-44 година2019
45-49 година1624
50-54 година2016
55-59 година1315
60-64 година59
65-69 година37
70-74 година11
75-79 година31
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 22.05.2020. уписано 303 грађана ромске националности.
Општина/град Bogatić нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bogatić не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 514
  • Деца млађа од 15 година: 153
  • Без школске спреме: 52
  • Непотпуна основна школа: 153
  • Основно образовање: 119
  • Средње образовање: 33
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Ivica Vasiljevic - PU Slava Kovic
  • Бранко Кокић - Мика Митровић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 9.457.204,01 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 13.230.260,35 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 16 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: 1. Брана Кокић, обавља послове координатора волонтерски, Председник "Друштва Рома Богатић"
2. ЛАП је донет, али није усвојен.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.