Blace

Blace

2019201820172016
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5857, жена: 5897
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 46, жена: 40
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година12
5-9 година32
10-14 година42
15-19 година55
20-24 година21
25-29 година32
30-34 година81
35-39 година24
40-44 година55
45-49 година31
50-54 година56
55-59 година42
60-64 година15
65-69 година00
70-74 година01
75-79 година00
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 14.05.2019. уписано 54 грађана ромске националности.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Blace издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 60.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 86
  • Деца млађа од 15 година: 14
  • Без школске спреме: 9
  • Непотпуна основна школа: 19
  • Основно образовање: 29
  • Средње образовање: 13
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 2
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 70.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 6.150.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 75 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: - Oсоба која обавља послове координирања са општином за ромска питања је Зоран Ристић.
- Средства за унапређење положаја Рома у одобреној години, одобрена су преко Конкурса за финансирање или суфинансирање Програма Националних мањина на територији општине Блаце..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.