Beograd-Zvezdara

Beograd-Zvezdara

202020192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 70614, жена: 81194
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 847, жена: 797
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година9076
5-9 година10487
10-14 година8881
15-19 година7283
20-24 година6472
25-29 година6872
30-34 година6461
35-39 година6948
40-44 година4849
45-49 година5364
50-54 година4433
55-59 година4534
60-64 година2113
65-69 година510
70-74 година78
75-79 година42
80 + година14
Име и презиме Координатора за ромска питања: Синиша Маринковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Саветник за питања националних мањина
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Zvezdara издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.000.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Светлана Илић
 • Снежана Станојевић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Деспот Стефан Лазаревић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1644
 • Деца млађа од 15 година: 526
 • Без школске спреме: 136
 • Непотпуна основна школа: 179
 • Основно образовање: 541
 • Средње образовање: 232
 • Више/високо образовање: 14
 • Непознато: 16
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Андрија Ђорђевић - Звездара
 • Бранислав Митровић - Владислав Петковић Дис
 • Слађана Митровић - Деспот Стефан Лазаревић
 • Нада Ђуричковић - Стеван Синђелић
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Локални акциони план за Роме је истекао у Децембру 2020. године, Нови ЛАП за Роме је израђен и у процесу је доношења на снагу. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.