Beograd-Surcin

Beograd-Surcin

2019201820172015
Укупан број становника - мушкараца: 21872, жена: 21947
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 720, жена: 695
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8670
5-9 година10389
10-14 година6674
15-19 година6472
20-24 година7561
25-29 година5362
30-34 година5142
35-39 година4248
40-44 година3933
45-49 година3644
50-54 година4130
55-59 година3132
60-64 година1616
65-69 година108
70-74 година69
75-79 година04
80 + година11
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 473 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Жељка Тодоровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор општинског Ромског центра
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Surcin не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Шаха Трнинић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1415
  • Деца млађа од 15 година: 488
  • Без школске спреме: 129
  • Непотпуна основна школа: 230
  • Основно образовање: 438
  • Средње образовање: 118
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 8
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Александра Митровић - 22.октобар
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: - Формиран је Савет за инклузију и унапређење положаја Рома и Ромкиња општине Сурчин 13.06.2019. године
- Преко СКГО и донатора из ЕУ обезбеђено 300 пакета за ромску заједницу на територији ГО Сурчин и извршена је подела истих
- Приводи се крају попис ромског становништва
- У процедури је израда ЛАП-а.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.