Beograd-Stari grad

Beograd-Stari grad

20172016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 21612, жена: 26838
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 61, жена: 55
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година66
5-9 година83
10-14 година22
15-19 година22
20-24 година66
25-29 година18
30-34 година106
35-39 година72
40-44 година23
45-49 година43
50-54 година63
55-59 година46
60-64 година14
65-69 година20
70-74 година01
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 22.03.2018. уписано 89 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Ристо Рацо
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом сарадник у одељењу за друштвене делатности
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Stari grad не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 116
  • Деца млађа од 15 година: 27
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 13
  • Основно образовање: 47
  • Средње образовање: 19
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 900.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.