Beograd-Sopot

Beograd-Sopot

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 10074, жена: 10293
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 79, жена: 69
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година129
5-9 година64
10-14 година56
15-19 година95
20-24 година710
25-29 година73
30-34 година44
35-39 година16
40-44 година74
45-49 година73
50-54 година43
55-59 година52
60-64 година34
65-69 година04
70-74 година20
75-79 година01
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 28.02.2018. уписано 225 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Маја Петровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом руководилац групе послова за заштиту и унапређење људских и мањинских права
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Sopot не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 148
  • Деца млађа од 15 година: 42
  • Без школске спреме: 21
  • Непотпуна основна школа: 27
  • Основно образовање: 38
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.