Beograd-Savski Venac

Beograd-Savski Venac

201920172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 17868, жена: 21254
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 128, жена: 109
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година138
5-9 година154
10-14 година1014
15-19 година129
20-24 година1016
25-29 година184
30-34 година811
35-39 година44
40-44 година96
45-49 година1210
50-54 година711
55-59 година45
60-64 година30
65-69 година22
70-74 година03
75-79 година12
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.07.2020. уписано 79 грађана ромске националности.
Општина/град Beograd-Savski Venac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Savski Venac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 237
  • Деца млађа од 15 година: 64
  • Без школске спреме: 19
  • Непотпуна основна школа: 40
  • Основно образовање: 70
  • Средње образовање: 36
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 3
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.