Beograd-Rakovica

Beograd-Rakovica

201820172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 51267, жена: 57374
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 312, жена: 288
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4524
5-9 година3741
10-14 година2732
15-19 година2431
20-24 година2623
25-29 година3025
30-34 година2820
35-39 година1617
40-44 година1814
45-49 година1922
50-54 година1119
55-59 година178
60-64 година56
65-69 година33
70-74 година41
75-79 година22
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 13.05.2019. уписано 241 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Бранислав Живковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Заштитник грађана за националне мањине
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
за период од 15.05.2015.
до 15.05.2020.
Општина/град Beograd-Rakovica издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 0,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Весна Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 600
 • Деца млађа од 15 година: 206
 • Без школске спреме: 59
 • Непотпуна основна школа: 96
 • Основно образовање: 159
 • Средње образовање: 73
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Срђан Васиљевић - Коста Абрашевић
 • Никола Марковић - Владимир Роловић
 • Горан Васић - 14. октобар
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Број Рома који су уписани у посебан бирачки списак је 241, али оквирно их у Раковици има око 630..
Приложeн документ: Akcioni plan za unapredjenje roma Rakovica 2015- 2020-0.docx
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.