Beograd-Palilula

Beograd-Palilula

202020162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 82342, жена: 91179
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 2835, жена: 2772
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година384363
5-9 година419384
10-14 година314282
15-19 година263298
20-24 година280231
25-29 година220200
30-34 година215203
35-39 година175193
40-44 година139141
45-49 година129129
50-54 година111127
55-59 година85101
60-64 година5348
65-69 година2135
70-74 година2018
75-79 година47
80 + година312
У посебан бирачки списак је до 10.05.2021. уписано 1.628 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Muhamed Osman
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Zastupnik manjinskih zajednica
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Palilula не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Лепа Недељковић
 • Љиљана Станојевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 5607
 • Деца млађа од 15 година: 2146
 • Без школске спреме: 701
 • Непотпуна основна школа: 709
 • Основно образовање: 1470
 • Средње образовање: 416
 • Више/високо образовање: 14
 • Непознато: 151
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Ненад Костић - Васа Пелагић
 • Милић Митровић - Раде Драинац
 • Мерсида Бислими - Зага Маливук
 • Светлана Илић - Јован Цвијић
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.