Beograd-Obrenovac

Beograd-Obrenovac

201920172016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 35801, жена: 36723
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 773, жена: 801
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8288
5-9 година8080
10-14 година5780
15-19 година7475
20-24 година5766
25-29 година6452
30-34 година5142
35-39 година4967
40-44 година5246
45-49 година4040
50-54 година4039
55-59 година5639
60-64 година3140
65-69 година1518
70-74 година1316
75-79 година88
80 + година45
У посебан бирачки списак је до 22.07.2020. уписано 1.025 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Irena Spasojevic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом kordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Obrenovac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.000.900,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Маја Дикић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1574
 • Деца млађа од 15 година: 467
 • Без школске спреме: 175
 • Непотпуна основна школа: 222
 • Основно образовање: 549
 • Средње образовање: 143
 • Више/високо образовање: 12
 • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Дејан Јовановић - Прва обреновачка основна школа
 • Кристина Марковић - Грабовац
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.