Beograd-Mladenovac

Beograd-Mladenovac

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 26012, жена: 27084
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 525, жена: 497
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7254
5-9 година5555
10-14 година5261
15-19 година4451
20-24 година4339
25-29 година4030
30-34 година4136
35-39 година2929
40-44 година3128
45-49 година2020
50-54 година2626
55-59 година3325
60-64 година1712
65-69 година1113
70-74 година711
75-79 година23
80 + година24
У посебан бирачки списак је до 22.05.2020. уписано 463 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Сузана Васић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Члав Већа за социјална питања, унапређење и заштиту људских и мањинских права
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Док траје мандат
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 03.07.2019.
до 31.12.2021.
Преузмите документ: LAP za inkluziju Roma Mladenovac- finalna verzija.docx
У областима: Oбразовање, Запошљавање
за период од 03.06.2020.
Општина/град Beograd-Mladenovac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 4.140.928,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Сандра Лазаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1022
  • Деца млађа од 15 година: 349
  • Без школске спреме: 131
  • Непотпуна основна школа: 104
  • Основно образовање: 321
  • Средње образовање: 108
  • Више/високо образовање: 8
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Валентина Марковић - Свети Сава
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 498.850,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 498.850,00 РСД.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 400.000,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.582.492,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 500.000,00 РСД.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 20 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 2 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 35 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 2 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.