Beograd-Grocka

Beograd-Grocka

20192018
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 41661, жена: 42246
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 441, жена: 414
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4539
5-9 година3749
10-14 година3927
15-19 година4231
20-24 година4339
25-29 година3138
30-34 година3733
35-39 година2624
40-44 година2230
45-49 година2324
50-54 година3119
55-59 година2614
60-64 година1817
65-69 година813
70-74 година58
75-79 година64
80 + година25
У посебан бирачки списак је до 01.06.2018. уписано 427 грађана ромске националности.
Општина/град Beograd-Grocka нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Grocka не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Светлана Лазаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 855
  • Деца млађа од 15 година: 236
  • Без школске спреме: 73
  • Непотпуна основна школа: 155
  • Основно образовање: 283
  • Средње образовање: 94
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 8
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.700.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 50.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Средства у износу од 1.700.000.00 дин издвајају се за децу са посебним потребама и намењена су смештају и исхрани деце.
Средства за уџбенике, превоз и исхрану намењена су деци без дискриминисања припадника деце ромске националности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.