Beograd-Čukarica

Beograd-Čukarica

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 85903, жена: 95328
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1566, жена: 1597
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година183201
5-9 година174189
10-14 година169175
15-19 година145153
20-24 година136122
25-29 година138134
30-34 година122119
35-39 година11479
40-44 година93102
45-49 година10085
50-54 година7682
55-59 година5158
60-64 година2849
65-69 година2024
70-74 година1113
75-79 година56
80 + година16
У посебан бирачки списак је до 25.05.2020. уписано 920 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Metija Kadrijević
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Poslovi zaštite i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etničkih grupa
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 15.03.2015.
до 15.03.2020.
Општина/град Beograd-Čukarica издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 330.000,00
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Лела Усковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 3163
 • Деца млађа од 15 година: 1091
 • Без школске спреме: 360
 • Непотпуна основна школа: 392
 • Основно образовање: 966
 • Средње образовање: 321
 • Више/високо образовање: 18
 • Непознато: 15
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Јелена Синани - Стефан Дечански
 • Едвард Синани - Аца Милосављевић
 • Кристина Антић - Душко Радовић
 • Сурија Реџепи - Вук Караџић
 • Маринковић Светлана - Браћа Јерковић
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 6.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 6.128.308,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 62.280.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 1 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: U odeljku za finansijska sredstva su uključena i romska pitanja.
Na pitanje, da li vaša opština /grad odvaja finansijska sredstva za užinu za tekuču školsku godinu
Navedeni iznos se odnosi na :smeštaj i ishranu učenika
3.828.308,00 - osnovna škola
2.300.000.00- srednja škola
__________________
6.128.308,00 dinara- ukupno


.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.