Bela Palanka

Bela Palanka

2019201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 6259, жена: 5867
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 744, жена: 674
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6367
5-9 година7981
10-14 година6352
15-19 година6054
20-24 година7353
25-29 година6952
30-34 година6144
35-39 година5142
40-44 година4544
45-49 година4541
50-54 година5350
55-59 година3428
60-64 година2730
65-69 година714
70-74 година1013
75-79 година36
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 25.05.2020. уписано 736 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Љубиша Алић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Кординатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bela Palanka не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Нела Бишковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1418
  • Деца млађа од 15 година: 405
  • Без школске спреме: 86
  • Непотпуна основна школа: 251
  • Основно образовање: 460
  • Средње образовање: 210
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Ксенија Дурмишевић - Љупче Шпанац
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 53 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 11 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 85 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 2 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.