Bela Crkva

Bela Crkva

2020201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8568, жена: 8799
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 415, жена: 376
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4928
5-9 година4246
10-14 година3140
15-19 година4342
20-24 година3925
25-29 година2830
30-34 година2820
35-39 година3536
40-44 година3323
45-49 година2821
50-54 година2415
55-59 година1719
60-64 година1113
65-69 година48
70-74 година16
75-79 година14
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 10.05.2021. уписано 202 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Milos Stojanovic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Milos Stojanovic
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита
за период од 10.05.2021.
до 22.04.2025.
Општина/град Bela Crkva не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 791
  • Деца млађа од 15 година: 236
  • Без школске спреме: 83
  • Непотпуна основна школа: 227
  • Основно образовање: 184
  • Средње образовање: 60
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.680.744,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 75.390,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21 у износу од 3.444.584,00 РСД.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 2 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 2 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.