Batočina

Batočina

201820172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5891, жена: 5869
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 29, жена: 26
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година51
5-9 година75
10-14 година13
15-19 година13
20-24 година22
25-29 година23
30-34 година01
35-39 година11
40-44 година12
45-49 година22
50-54 година11
55-59 година32
60-64 година20
65-69 година00
70-74 година10
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 29.03.2019. уписано 21 грађана ромске националности.
Општина/град Batočina нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Batočina не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 55
  • Деца млађа од 15 година: 22
  • Без школске спреме: 7
  • Непотпуна основна школа: 13
  • Основно образовање: 7
  • Средње образовање: 5
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.338.358,72 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.088.056,08 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 6 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 6 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.