Babušnica

Babušnica

2019201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 6261, жена: 6046
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 132, жена: 112
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година106
5-9 година179
10-14 година1012
15-19 година179
20-24 година107
25-29 година88
30-34 година68
35-39 година1112
40-44 година108
45-49 година95
50-54 година97
55-59 година58
60-64 година86
65-69 година12
70-74 година03
75-79 година11
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 135 грађана ромске националности.
Општина/град Babušnica нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Babušnica не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 244
  • Деца млађа од 15 година: 64
  • Без школске спреме: 18
  • Непотпуна основна школа: 48
  • Основно образовање: 83
  • Средње образовање: 28
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Валентина Јовић - Деспот Стефан Лазаревић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.601.881,61 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 1.233.703,42 РСД.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.