Bačka Topola

Bačka Topola

2019
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 16238, жена: 17083
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 49, жена: 51
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година43
5-9 година25
10-14 година710
15-19 година45
20-24 година32
25-29 година44
30-34 година45
35-39 година11
40-44 година67
45-49 година75
50-54 година33
55-59 година10
60-64 година01
65-69 година20
70-74 година10
75-79 година00
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Габор Холовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Повереник за избеглице и миграције, послови планирања одбране, планирања заштите од елементарних непогода и других несрећа, посл
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bačka Topola не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 100
  • Деца млађа од 15 година: 31
  • Без школске спреме: 20
  • Непотпуна основна школа: 22
  • Основно образовање: 21
  • Средње образовање: 6
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.995.500,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 53.336.620,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 114 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Ne možemo da vidimo u biračkom spisku.
Ne vodi se evidencija o tome da li je neko rom.
Troškovi prevoza su zajedno za osnovnu i srednju školu..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.