Bačka Palanka

Bačka Palanka

2016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 27103, жена: 28425
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 572, жена: 492
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5639
5-9 година6363
10-14 година6452
15-19 година6541
20-24 година3737
25-29 година3138
30-34 година4336
35-39 година5140
40-44 година3827
45-49 година3819
50-54 година3627
55-59 година1929
60-64 година1317
65-69 година915
70-74 година88
75-79 година02
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 02.03.2010. уписано 230 грађана ромске националности.
Општина/град Bačka Palanka нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bačka Palanka не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Милета Протић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1064
 • Деца млађа од 15 година: 337
 • Без школске спреме: 172
 • Непотпуна основна школа: 259
 • Основно образовање: 232
 • Средње образовање: 58
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Шећа Коломпар - Милета Протић
 • Маја Јовановић - Вук Караџић
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 8.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 0,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.100.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 0,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.873.147.900,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 0,00 РСД.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 62 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 91 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.