Arilje

Arilje

2019201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 9316, жена: 9476
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 67, жена: 53
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година64
5-9 година32
10-14 година52
15-19 година44
20-24 година46
25-29 година86
30-34 година63
35-39 година62
40-44 година76
45-49 година42
50-54 година66
55-59 година56
60-64 година22
65-69 година01
70-74 година11
75-79 година00
80 + година00
Општина/град Arilje нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Положај жена
за период од 24.01.2018.
до 24.01.2021.
Преузмите документ: LAP_Romi-1.pdf
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
Општина/град Arilje издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 4.333.332,54
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 120
  • Деца млађа од 15 година: 22
  • Без школске спреме: 4
  • Непотпуна основна школа: 26
  • Основно образовање: 37
  • Средње образовање: 30
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.622.044,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 5 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 17 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.