Aranđelovac

Aranđelovac

201820162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 22647, жена: 23578
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 191, жена: 191
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2521
5-9 година2118
10-14 година1015
15-19 година1516
20-24 година1715
25-29 година1618
30-34 година1514
35-39 година129
40-44 година912
45-49 година107
50-54 година1718
55-59 година158
60-64 година75
65-69 година05
70-74 година25
75-79 година02
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 03.01.2019. уписано 300 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Ivana Milosavljević
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za Romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Aranđelovac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 382
  • Деца млађа од 15 година: 110
  • Без школске спреме: 22
  • Непотпуна основна школа: 68
  • Основно образовање: 116
  • Средње образовање: 65
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.225.828,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.112.670,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 350 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.