Aleksinac

Aleksinac

20192018201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 25679, жена: 26184
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 935, жена: 1002
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година83120
5-9 година10897
10-14 година8592
15-19 година8183
20-24 година7179
25-29 година8173
30-34 година7374
35-39 година6556
40-44 година5549
45-49 година4665
50-54 година5757
55-59 година5552
60-64 година3749
65-69 година1320
70-74 година1516
75-79 година88
80 + година212
У посебан бирачки списак је до 30.01.2018. уписано 486 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Драгослав Ненадовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Општински већник на сталном раду
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Aleksinac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 700.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Сања Османовић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1937
 • Деца млађа од 15 година: 585
 • Без школске спреме: 304
 • Непотпуна основна школа: 432
 • Основно образовање: 398
 • Средње образовање: 187
 • Више/високо образовање: 12
 • Непознато: 19
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Ивана Османовић - Јован Јовановић Змај
 • Ружица Митић - Вожд Карађорђе
 • Мирјана Хасанов - Вожд Карађорђе
 • Наташа Петровић - Вук Караџић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 17.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 700.000,00 РСД.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 90 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 20 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.