Aleksandrovac

Aleksandrovac

201820172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 13295, жена: 13227
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 48, жена: 36
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година61
5-9 година44
10-14 година74
15-19 година32
20-24 година44
25-29 година43
30-34 година23
35-39 година44
40-44 година15
45-49 година41
50-54 година42
55-59 година13
60-64 година10
65-69 година20
70-74 година00
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 07.10.2014. уписано 30 грађана ромске националности.
Општина/град Aleksandrovac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Aleksandrovac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 84
  • Деца млађа од 15 година: 26
  • Без школске спреме: 8
  • Непотпуна основна школа: 14
  • Основно образовање: 23
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Aleksandara - Radoje Domanovic
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 7.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У вези са питањем о издвајању средстава за превоз ученика средњих школа, општина Александровац нема опредељена средства којима би се финансирао превоз ученика средњих школа, с тим што општина Александровац има опредељена средства за смештај и исхрану ученика средњих школа са посебним потребама, као и трошкове превоза пратиоца ових лица, односно ученика са посебним потребама. У школској 2017/2018 години из буџета општине Александровац финансира се трошак превоза, смештаја и исхране за 6 ученика средњих школа са посебним потребама.
Што се тиче средстава која се издвајају за финансирање ужине, општина Александровац издваја средства за финансирање ужине за треће и свако наредно дете, као и средства за смештај и ужину у вртићу за треће и свако наредно дете.
Општина Александровац не одобрава ученичке/студентске стипендије, али сваке године по основу спроведеног конкурса новчано награђује најбоље студенте и ученике средњих школа и обезбеђује поклон пакете за ђеке прваке за шта су у текућој години опредељена средства у износу од 1.200.000,00 динара..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.