Ada

Ada

201820172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 8227, жена: 8764
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 166, жена: 157
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2310
5-9 година1715
10-14 година1015
15-19 година1811
20-24 година1218
25-29 година1212
30-34 година93
35-39 година1216
40-44 година1216
45-49 година87
50-54 година1211
55-59 година78
60-64 година95
65-69 година36
70-74 година22
75-79 година01
80 + година01
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 323
  • Деца млађа од 15 година: 90
  • Без школске спреме: 41
  • Непотпуна основна школа: 123
  • Основно образовање: 45
  • Средње образовање: 21
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Љиљана Ђин Крајц - Основна Школа "Новак Радоњић" Мол
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.