Ada

Ada

20202019201820172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 8227, жена: 8764
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 166, жена: 157
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2310
5-9 година1715
10-14 година1015
15-19 година1811
20-24 година1218
25-29 година1212
30-34 година93
35-39 година1216
40-44 година1216
45-49 година87
50-54 година1211
55-59 година78
60-64 година95
65-69 година36
70-74 година22
75-79 година01
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 10.05.2021. уписано 70 грађана ромске националности.
Општина/град Ada нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ada не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 323
  • Деца млађа од 15 година: 90
  • Без школске спреме: 41
  • Непотпуна основна школа: 123
  • Основно образовање: 45
  • Средње образовање: 21
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Љиљана Ђин Крајц - Основна Школа "Новак Радоњић" Мол
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 250.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.100.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.636.022,26 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.734.074,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 79 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 60 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Ада се већ 21 годину заједно са "Цивилном организацијом „ДУГА“ Ада", бави децом и сиромашних породица. Осим тога бавимо се смањењем сиромаштва на локалу. Имамо дневни боравак у трајању до 17 година који се налази у основној школи „Новак Радонић“ у Молу. Имамо Асистента Ромкињу кога плаћа Министарство. Имамо Ромски језик националне мањине. Имамо школу за образовање одраслих. Сматрамо да се Инклузија Рома може спровести само тако да их не одвајамо него заједно са другим становницима који су сиромашни решавамо проблеме..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.