Žitorađa

Žitorađa

201920162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 8356, жена: 8012
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 689, жена: 677
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7573
5-9 година8692
10-14 година5767
15-19 година6762
20-24 година4651
25-29 година4639
30-34 година5454
35-39 година4438
40-44 година4138
45-49 година3528
50-54 година3828
55-59 година2639
60-64 година3327
65-69 година2117
70-74 година1011
75-79 година69
80 + година44
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 636 грађана ромске националности.
Општина/град Žitorađa нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Žitorađa не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Сандра Трајковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1366
  • Деца млађа од 15 година: 450
  • Без школске спреме: 149
  • Непотпуна основна школа: 362
  • Основно образовање: 287
  • Средње образовање: 109
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Срђан Пиловић - Наша радост
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 7.959.280,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.