Žitorađa

Žitorađa

20162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 8356, жена: 8012
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 689, жена: 677
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7573
5-9 година8692
10-14 година5767
15-19 година6762
20-24 година4651
25-29 година4639
30-34 година5454
35-39 година4438
40-44 година4138
45-49 година3528
50-54 година3828
55-59 година2639
60-64 година3327
65-69 година2117
70-74 година1011
75-79 година69
80 + година44
У посебан бирачки списак је до уписано 628 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Влада Влајковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Сандра Трајковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1366
  • Деца млађа од 15 година: 450
  • Без школске спреме: 149
  • Непотпуна основна школа: 362
  • Основно образовање: 287
  • Средње образовање: 109
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Срђан Пиловић - Наша радост
Становање
Нема података о становању.