Žitište

Žitište

2019201720152014
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8321, жена: 8520
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 433, жена: 399
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4048
5-9 година4844
10-14 година4438
15-19 година4639
20-24 година4129
25-29 година3533
30-34 година2922
35-39 година2632
40-44 година3128
45-49 година3328
50-54 година2714
55-59 година1719
60-64 година712
65-69 година78
70-74 година21
75-79 година03
80 + година01
У посебан бирачки списак је до уписано 256 грађана ромске националности.
Општина/град Žitište нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 22.12.2015.
до 22.12.2020.
Преузмите документ: kompletan lap romi-0.pdf
У областима: Oбразовање
за период од 19.06.2019.
Општина/град Žitište не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 832
  • Деца млађа од 15 година: 262
  • Без школске спреме: 141
  • Непотпуна основна школа: 298
  • Основно образовање: 107
  • Средње образовање: 21
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 1
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.060.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 28.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 24 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.