Žabari

Žabari

2019201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5581, жена: 5799
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 28, жена: 29
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година85
5-9 година55
10-14 година02
15-19 година22
20-24 година33
25-29 година31
30-34 година13
35-39 година02
40-44 година23
45-49 година11
50-54 година10
55-59 година01
60-64 година20
65-69 година01
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 14.03.2020. уписано 156 грађана ромске националности.
Општина/град Žabari нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Žabari не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 57
  • Деца млађа од 15 година: 25
  • Без школске спреме: 9
  • Непотпуна основна школа: 11
  • Основно образовање: 6
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.730.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 10.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 37 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.