Šid

Šid

20172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 16788, жена: 17400
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 91, жена: 113
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година711
5-9 година816
10-14 година1411
15-19 година89
20-24 година713
25-29 година78
30-34 година95
35-39 година48
40-44 година310
45-49 година86
50-54 година53
55-59 година42
60-64 година48
65-69 година21
70-74 година01
75-79 година10
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 17.04.2018. уписано 112 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Миленка Субић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом буџетски инспектор
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита, Сузбијање дискриминације, Положај жена
за период од 28.10.2015.
до 28.10.2019.
Општина/град Šid не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 204
  • Деца млађа од 15 година: 67
  • Без школске спреме: 20
  • Непотпуна основна школа: 60
  • Основно образовање: 37
  • Средње образовање: 19
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 721.606,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 16.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 7.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 284 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Шид не издваја посебна средства за финансирање уџбеника,превоза ,стипендије и ужине за Роме.
Роми остварују наведена права уколико су корисници новчане социјалне помоћи,дечијег додатка и уколико се ради о деци са посебним потребама..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.