Šabac

Šabac

2019201820172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 56671, жена: 59213
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 959, жена: 943
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8882
5-9 година109105
10-14 година8977
15-19 година9491
20-24 година8071
25-29 година6970
30-34 година6663
35-39 година5255
40-44 година5662
45-49 година6160
50-54 година5151
55-59 година7155
60-64 година3944
65-69 година1314
70-74 година1322
75-79 година412
80 + година49
У посебан бирачки списак је до 26.05.2020. уписано 1.071 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Душанка Рафаиловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Референт за област борачко-инвалидске заштите и Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита
за период од 01.01.2016.
до 31.12.2020.
Општина/град Šabac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 700.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Слађана Станковић
 • Милица Аличић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1902
 • Деца млађа од 15 година: 550
 • Без школске спреме: 277
 • Непотпуна основна школа: 622
 • Основно образовање: 340
 • Средње образовање: 94
 • Више/високо образовање: 14
 • Непознато: 5
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Ана Давидовски - Стојан Новаковић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 39.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 17 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.