Čoka

Čoka

202020192018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5680, жена: 5718
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 186, жена: 165
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1720
5-9 година2418
10-14 година1719
15-19 година1911
20-24 година1917
25-29 година168
30-34 година88
35-39 година1011
40-44 година1315
45-49 година1711
50-54 година811
55-59 година95
60-64 година26
65-69 година63
70-74 година11
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 07.06.2021. уписано 213 грађана ромске националности.
Општина/град Čoka нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита, Остало
за период од 01.01.2021.
до 31.12.2023.
Општина/град Čoka не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 351
  • Деца млађа од 15 година: 115
  • Без школске спреме: 42
  • Непотпуна основна школа: 135
  • Основно образовање: 50
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.100.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 70 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Лице задужено за ромска питања Рајић Златомир, члан општинског већа за националне мањине.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.