Čačak

Čačak

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 55995, жена: 59342
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 263, жена: 267
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2719
5-9 година2227
10-14 година2019
15-19 година2029
20-24 година2225
25-29 година2115
30-34 година1916
35-39 година2219
40-44 година1228
45-49 година2615
50-54 година1113
55-59 година1617
60-64 година1214
65-69 година54
70-74 година52
75-79 година31
80 + година04
У посебан бирачки списак је до 01.11.2018. уписано 290 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Miroslav Mitrović
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 14.07.2018.
до 01.01.2025.
Општина/град Čačak издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.260.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Ана Николић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 530
  • Деца млађа од 15 година: 134
  • Без школске спреме: 47
  • Непотпуна основна школа: 82
  • Основно образовање: 181
  • Средње образовање: 78
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 2
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 17 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 175 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.