Ćuprija

Ćuprija

2018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 14849, жена: 15796
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 213, жена: 199
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2317
5-9 година2530
10-14 година2015
15-19 година2823
20-24 година1823
25-29 година159
30-34 година2116
35-39 година1212
40-44 година1610
45-49 година814
50-54 година108
55-59 година67
60-64 година78
65-69 година43
70-74 година03
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 28.02.2018. уписано 195 грађана ромске националности.
Општина/град Ćuprija нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ćuprija не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Јулија Тодоровић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 412
  • Деца млађа од 15 година: 130
  • Без школске спреме: 36
  • Непотпуна основна школа: 96
  • Основно образовање: 100
  • Средње образовање: 44
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 3
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.390.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.730.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.