Ćićevac

Ćićevac

201920172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 4651, жена: 4825
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 90, жена: 84
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година85
5-9 година154
10-14 година125
15-19 година78
20-24 година33
25-29 година47
30-34 година45
35-39 година510
40-44 година75
45-49 година64
50-54 година43
55-59 година56
60-64 година48
65-69 година44
70-74 година14
75-79 година11
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 114 грађана ромске националности.
Општина/град Ćićevac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ćićevac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 174
  • Деца млађа од 15 година: 49
  • Без школске спреме: 19
  • Непотпуна основна школа: 48
  • Основно образовање: 44
  • Средње образовање: 14
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 905.949,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 39 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У општини Ћићевац се не издвајају посебно средства за социјалну инклузију Рома, већсе њихови проблеми третирају као и проблеми осталих становника у складу са израженим потребама и проблемима. Тако, међу децом која су остварила право на бесплатну ужину има и деце ромскње националности, јер је то право за децу из потродица корисника НСП, као и за треће дете. такође, међу децом којој је обезбеђени трошкови превоза у основну школу има и деце ромске националности.Што се тиче стипендија за студенте, ове годин није било подносилаца пријава ромске националности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.