Vrnjačka Banja

Vrnjačka Banja

2018201720162015
Укупан број становника - мушкараца: 13291, жена: 14236
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 178, жена: 156
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2226
5-9 година1715
10-14 година1714
15-19 година1611
20-24 година1216
25-29 година1014
30-34 година1510
35-39 година1310
40-44 година1312
45-49 година78
50-54 година106
55-59 година76
60-64 година85
65-69 година31
70-74 година51
75-79 година30
80 + година01
Име и презиме Координатора за ромска питања: Dejan Pavlovic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом kancelarija za romska pitanja u osnivanju
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Vrnjačka Banja издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 500.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 334
  • Деца млађа од 15 година: 111
  • Без школске спреме: 27
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 103
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja angazovan je pedagoski asistent u osnovnoj skoli Branko Radičević u Gracacu.
Vrnjačka Banja je dobila od SKGO sredstva za PDR romskog naselja Gračac.Realizacija je u toku
U Vrnjačkoj Banji se vrlo uspešno sprovodi programska metodologija ROMACTED Saveta Evrope i postoji veoma jaka politička volja za dalju realizaciju projekta.
U toku je procedura za izradu LAP a za Rome

.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.