Velika Plana

Velika Plana

2018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 20139, жена: 20763
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 189, жена: 191
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1621
5-9 година2117
10-14 година2020
15-19 година1116
20-24 година1314
25-29 година1513
30-34 година1213
35-39 година1411
40-44 година1111
45-49 година1110
50-54 година1212
55-59 година146
60-64 година68
65-69 година38
70-74 година67
75-79 година31
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 29.03.2019. уписано 148 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Јелка Митровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања и невладин сектор
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Velika Plana не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 380
  • Деца млађа од 15 година: 115
  • Без школске спреме: 40
  • Непотпуна основна школа: 103
  • Основно образовање: 83
  • Средње образовање: 36
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 1
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.006.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 17.400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 4 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 148 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: 10.500.000,00 динара (трошкови путовања учитеља и наставника + месечни рачуни за превоз ученика) за трошкове превоза за Основну школу за текућу годину =збирно
3.006.000,00 динара износ финансијских средстава за ужину за текућу годину + трошкови награђивања ђака-збирно.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.