Titel

Titel

20192018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7885, жена: 7853
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 135, жена: 129
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2015
5-9 година1517
10-14 година912
15-19 година1919
20-24 година1417
25-29 година115
30-34 година69
35-39 година95
40-44 година810
45-49 година68
50-54 година81
55-59 година42
60-64 година25
65-69 година20
70-74 година11
75-79 година12
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 26.05.2020. уписано 89 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Dejan Meres
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Administrator u poslovima za programe, projekte i menadzment i poslove implementacije zakona i poslovne korespodencije sa minist
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Titel не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 264
  • Деца млађа од 15 година: 88
  • Без школске спреме: 32
  • Непотпуна основна школа: 76
  • Основно образовање: 57
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.980.782,17 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.451.800,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 24.120.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 30 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Kada su u pitanju izdvajanja za troskove prevoza i uzine za osnovne skole i prevoza za srednjoskolce, ista se odnose na svu decu iz opstine, pa tako i decu romske nacionalne manjine, kojih svakako ima..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.