Temerin

Temerin

201920182015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 13931, жена: 14356
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 39, жена: 44
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година52
5-9 година45
10-14 година54
15-19 година33
20-24 година42
25-29 година36
30-34 година48
35-39 година12
40-44 година22
45-49 година03
50-54 година53
55-59 година22
60-64 година01
65-69 година11
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до уписано 12 грађана ромске националности.
Општина/град Temerin нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Temerin не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 83
  • Деца млађа од 15 година: 25
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 13
  • Основно образовање: 21
  • Средње образовање: 16
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 1.575,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 14.540,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 7.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 2.300.000 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 28 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Због малог броја Рома у локалној заједници, нису донети акциони планови нити друге афирмативне мере, али се у оквиру издвајања финансирају и припадници ромске националности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.