Sokobanja

Sokobanja

202020192018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7728, жена: 8293
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 109, жена: 104
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1011
5-9 година99
10-14 година1310
15-19 година179
20-24 година65
25-29 година65
30-34 година78
35-39 година813
40-44 година67
45-49 година52
50-54 година67
55-59 година66
60-64 година46
65-69 година22
70-74 година33
75-79 година11
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 28.04.2021. уписано 110 грађана ромске националности.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Sokobanja не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 213
  • Деца млађа од 15 година: 62
  • Без школске спреме: 10
  • Непотпуна основна школа: 47
  • Основно образовање: 61
  • Средње образовање: 31
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.636.657,20 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 15.009.657,20 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Сокобања има организован превоз за све ученике основних школа и плаћа ужину за сву децу из основне школе, без обзира на националност и имовинско стање..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.