Senta

Senta

202020192016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 11306, жена: 12010
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 300, жена: 295
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3531
5-9 година2538
10-14 година3336
15-19 година3136
20-24 година2721
25-29 година2425
30-34 година2619
35-39 година2018
40-44 година2824
45-49 година1913
50-54 година1213
55-59 година1111
60-64 година66
65-69 година01
70-74 година23
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 31.03.2021. уписано 296 грађана ромске националности.
Општина/град Senta нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Остало
за период од 06.08.2018.
до 31.12.2020.
Општина/град Senta издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 101.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 595
  • Деца млађа од 15 година: 198
  • Без школске спреме: 178
  • Непотпуна основна школа: 172
  • Основно образовање: 42
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.750.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.250.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 28 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.